Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie over onze school. Tijden en vakanties bijvoorbeeld. Alle praktische informatie vindt u in onze online schoolgids.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

SCHOOLTIJDEN

Op De Vlindertuin hanteren we een continurooster.
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag:
8.30 uur – 14.15 uur.

Aandacht voor de kinderen vinden we belangrijk. Alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen, zodat zij door hun leerkracht worden gezien en welkom worden geheten. We zorgen voor rust in de school door de deuren om 8.20 uur open te zetten, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen lopen. Ouders zien en horen we graag, na schooltijd staat de deur open voor vragen of om even in de klas te komen kijken.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Aanvang van de lessen in het schooljaar 2021: woensdag 25 augustus 2021
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 (1 week)
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 (2 weken)
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 (1 week)
Pasen: maandag 18 april 2022 (1 dag)
Meivakantie: maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022 (1 week)
Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 (1 dag)
Pinksteren: maandag 6 juni 2022 (1 dag)
Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus (6 weken)

ADMINISTRATIEDAGEN

Op de dagen dat er administratiedagen zijn gepland, kunnen er kind- en oudergesprekken plaatsvinden. U ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor.

Vrijdag 8 oktober 2021
Dinsdag 15 februari t/m vrijdag 18 februari 2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 februari 2022 (27 april Koningsdag vrij)
Vrijdag 27 mei 2022
Vrijdag 15 juli 2022

STUDIEDAGEN

Donderdag 7 oktober 2021
Maandag 1 november 2021
Maandag 6 december 2021
Maandag 14 februari 2022
Vrijdag 1 april 2022
Woensdag 8 juni 2022
Maandag 12 september en dinsdag 13 september 2022

OUDERRAAD

Op De Vlindertuin is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten hangt samen met schoolse activiteiten als de Kinderboekenweek en culturele excursies. Ook festiviteiten zoals de van Sinterklaas, Kerst en Pasen worden mede door de OR georganiseerd. Wij zijn altijd opzoek naar ouders die ons willen en kunnen ondersteunen, je kunt je hiervoor aanmelden bij de directie van de school.

KLACHTENREGELING

Bent u het ergens niet mee eens? Je vindt hier onze klachtenregeling.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden (leerkrachten). Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage. Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: a.wiersma@saks.nl